Samarbetspartners

Vill du bli samarbetspartner?

Ta kontakt med Jan-Erik ”JEJE” Eklöf

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval av lösningar inom bank, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Koncernens geografiska verksamhetsområde ligger på den finländska kusten, i huvudstadsregionen och tillväxtcentra i inlandet.

Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor. Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet

Med stor yrkesskicklighet och med många generationers erfarenhet väljer vi alltid de smakrikaste grönsakssorterna att odla. Våra rena inhemska grönsaker reser till din tallrik genast efter plockningen. Just då, när smaken är som bäst.

Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.
Försäkring betyder att du gör dig redo för alla framtida möjligheter.
Din framtid. Fennia.

I Åbo har var fjärde person anknytning till högskolorna antingen som studerande eller personal. I Vasa är var femte person högskolestuderande. Så vilket du än väljer, Vasa eller Åbo – välkommen att studera i en sann universitetsstad med ett levande studieliv!

Koncernens målsättning är att långsiktigt och uthålligt verka med god lönsamhet. Detta uppnås genom en balans mellan nytänkande och försiktighet, stor branschdiversifiering och en aktiv ägarstyrning byggd på kontinuerlig dialog mellan koncernledningen och dotterbolagens ledningar.

Helsingfors stad lyfter fram främjandet av fysisk aktivitet som ett strategiskt spetsprojekt med mål att få stadsborna att röra på sig mera och sitta mindre. Programmet handlar om övergripande förståelse av, samt främjande och koordination av en fysiskt aktiv livsstil.