Historia

Här kan du läsa gamla resultat och inlägg

Gamla resultat

Under menyn hittar du äldre inlägg från gamla karnevaler

Fakta om Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalens förebild är världens äldsta och största stafettlöpningstävling, Penn Relays i Philadelphia med anor från 1895. Karnevalens initiativtagare Carl-Olaf Homén deltog där i sitt universitets lag, University of Delaware 1960 och fascinerades av den unika stämningen och de perfekta arrangemangen. Entusiasmen ledde till, att sedan han samma höst blivit ordförande för Svenska Finlands Skolidrottsförbund, arrangerades den första Stafettkarnevalen för landets svenska skolor våren 1961 på Djurgårdens sportplan i Helsingfors.

Carl-Olaf Homén på Djurgården 1962

I den första Stafettkarnevalen deltog 606 löpare varmed den redan var den största skolidrottstävlingen genom tiderna i svenska Finland. Följande år steg deltagarantalet till över 1.000 och tredje året över 1.500. Det fjärde året var man redan mogen att flytta till Olympiastadion, där karnevalen ordnats sedan dess med undantag av fem år då Gamlakarleby, Vasa och Esbo varit värdstäder i anledning av omfattande reparationsarbeten på Stadion.

Deltagarantalet har kontinuerligt stigit, och med sina över 12.000 * starter de senaste åren är Stafettkarnevalen Europas största årliga skolidrottstävling. Idén har glädjande nog spritt sig även på finskspråkigt håll med karnevaler i Helsingfors, Lahtis och Tammerfors med deltagarantal om 2.000 – 3.000. Sedan några år har man även i Sverige (Göteborg) arrangerat en stafettkarneval efter vår förebild, men deltagarantalet har tills vidare varit mera anspråkslöst.

Utöver löparna deltar i ”hejarklackstävlingen” över 2.000 * ”registrerade” deltagare och för att ro arrangemangen i hamn behövs inemot 200 funktionärer. På grund av televisionens och radions storsatsning är c. 100 personer involverade från medierna. Därtill är hundratals lärare, föräldrar och lagledare engagerade i förberedelserna för evenemanget.

Trots att alla ledare och funktionärer ställer upp gratis, stiger karnevalens organisationskostnader till över 160.000 €/år *. Till all lycka har budgeten kunnat balanseras tack vare trogna sponsorer och samarbetsparter.

Stafettkarnevalens målsättning

Skolornas Stafettkarneval har dels en idrottslig, dels en samhällelig, finlandssvensk målsättning.

Den idrottsliga målsättningen är att betona glädjen i idrotten, lagandan, kamratskapet och skolgemenskapen. Det här är särskilt angeläget i dagens värld med många inslag av ”business” och avarter inom den internationella elitidrotten. Till den idrottsliga målsättningen hör också att locka nya skaror av ungdom till idrotten och ge våra ideella föreningar en ovärderlig rekryteringsbas. Ur dessa skaror har också många av vårt lands främsta idrottsstjärnor vuxit fram.

Den samhälleliga, finlandssvenska målsättningen är att stärka finlandssvenska identitet och samtidigt skapa good will över språkgränsen. Vi tror, att det är viktigt för en minoritet, att inte i varje ögonblick påminnas om sin litenhet i förhållande till majoriteten. Vi tror också, att för att en minoritet skall kunna göra en fullgod insats hela landet till fromma, måste den ha möjlighet att förverkliga sina egna idéer, på sina egna villkor, i sin egen krets, på sitt eget språk.

24 mars 2005 – Carl-Olaf Homén

(* uppgifterna om antalet starter, registrerade deltagare i hejarklackarna och ekonomin uppdaterad 2015)